Leidimai dirbti Lenkijoje.

Tvarkome visus reikalingus dokumentus darbo leidimams užsieniečiams
išduoti bei atstovaujame Jus ir Jūsų darbuotojus Lenkijoje.

Darbo leidimai užsieniečiams.


Svarbiausia informacija apie užsieniečių įdarbinimą Lenkijoje

Turėdami Lenkijoje savo įmonę, galite įdarbinti joje darbuotojus iš užsienio. Lietuvių darbuotojų įdarbinimas yra paprastas ir čia nėra daug papildomų reikalavimų. Kitaip atrodo situacija su trečiųjų šalių darbuotojais - ukrainiečiais, baltarusiais, rusais, moldavais, armėnais ar gruzinais. Tokių darbuotojų įdarbinimo procedūra ir sunkumas priklauso nuo darbuotojo išsilavinimo arba profesijos. Lenkijos regioninės darbo įstaigos skelbia deficitinias profesijas, kurioms taikomos supaprastintos darbo legalizavimo procedūros. Tokios profesijos tai visų pirma sunkvežimių vairuotojai, stogdengiai, langų montuotojai, ekspeditoriai, žemės ūkio darbuotojas ir pan. Yra keli būdai, kuriais galima įdarbinti darbuotoją savo lenkiškoje įmonėje - juos nurodome žemiau. Svarbu žinoti, kad jei norite įdarbinti darbuotoją nepažeisdami įstatymų, jam reikia sutvarkyti leidimą dirbti (pvz. iškvietimas ar darbo leidimas) bei leidimą gyventi (biometrins pasas (ukrainiečiai, moldavai, gruzinai), viza, laikinas leidimas gyventi ir pan.).1. Iškvietimas

Greičiausias būdas įdarbinti darbuotoją tai sutvarkyti jam iškvietimą, kuris leidžia dirbti Lenkijoje maksimaliai 6 mėnesius per metus. Iškvietimą išduoda darbo birža, kuriai priklausote pagal Jūsų įmonės buveinės adresą. Iškvietimas išuodamas tik Jūsų įmonės vardu - darbuotojas gali dirbti tik Jums. Iškvietimą galima sutvarkyti darbuotojui kuris per pastaruosius metus nedirbo jokioje kitoje Lenkijos įmonėje su iškvietimu. Du pagrindiniai variantai: darbuotojas dar neturi Lenkijos D vizos - siunčiame iškvietimo originalą darbuotojui į jo šalį, su juo jis kreipiasi į Lenkijos konsulatą ir gauną vizą. Iškvietimą gali gauti ir darbuotojas, kuris jau dirba Lenkijoje ir turi vizą D - tada reikia anuliuoti iškvietimą, kuris buvo išduotas jo ankstesniam darbdaviui, ir kreiptis naujo iškvietimo Jums. Iškvietimui išduoti nereikia papildomos dokumentacijos ir jis išduodamas per 2-7 d.d.2. "A" rūšies darbo leidimas

"A" rūšies darbo leidimą išduoda vaivadijos įstaiga, kuriai priklausote pagal Jūsų įmonės buveinės adresą. Leidimas išduodamas daugiausiai 12 mėnesių laikotarpiui (arba tam tikrais atvejais iki 36 mėn.). Pasibaigus "A" leidimui galima prašyti naujo leidimo, nereikia laukti pusė metų kaip su iškvietimu. Taip pat "A" leidimą galima gauti iškart po iškvietimo pasibaigimo. Darbo leidimo išdavimas trunka apie 1 mėnesį (priklauso nuo vaivadijos įstaigos užimtumo) ir reikalauja surinkimo nemažai dokumentacijos, pagrindinai patvirtinančios darbuotojo išsilavinimą bei jo gerą sveikatos būklę (ši dokumentacija nereikalinga išduodant iškvietimą), bet nereikia darbuotojui įrodyti, jog jis turi gyvenamąją vietą Lenkijoje. Su darbo leidimu darbuotojas kreipiasi į Lenkijos konsulatą savo šalyje ir gavęs vizą gali atvažiuoti dirbti. Dėl sunkesnės išdavimo procedūros siūloma įdarbinti darbuotoją su iškvietimu, per tą laiką susitvarkyti visą dokumentaciją ir po to kreiptis dėl "A" darbo leidimo.3. Laikinas gyvenimo ir darbo leidimas

Laikinas gyvenimo ir darbo leidimas (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) - tai dokumentas, leidžiantis užsieniečiui gyventi ir dirbti Lenkijoje. Turint laikiną leidimą gyventi ir dirbti darbuotojui išduodama laikinojo gyvenimo kortelė (karta pobytu), su kuria daugiau vizos turėti nereikia. Leidimas išduodamas maksimaliai 3 metų laikotarpiui. Šio leidimo išdavimas užtrunka iki 3 mėnesių, yra brangiausias ir sudėtingiausias. Darbuotojas privalo nurodyti savo gyvenamąją vietą Lenkijoje. Tokiame leidime įrašytas konkretus darbdavys, dėl to norint darbuotojui pereiti pas kitą darbdavį reikia pakartoti visą leidimo gavimo procedūrą.Komandiravimas

Visi nurodyti leidimai leidžia darbuotojams dirbti Lenkijoje. Darbuotojų komandiravimas į kitas šalis yra apribotas. Komandiruojant darbuotoją į kitas ES šalis gali būti reikalinga A1 pažyma, kurią išduoda ZUS (lenk. Sodra). Kad būtų išduota A1 pažyma, darbuotojas privalo deklaruotis Lenkijos mokesčių mokėtoju ("rezydent podatkowy") ir gauti mokestinės rezidentūros pažymėjimą. Be šio pažymėjimo užsienietis privalo gauti dar lenkišką asmens kodą (PESEL), kurį gali gauti tik tada, kai deklaruos gyvenamąją vietą Lenkijoje, min. 3 mėnesiams (įrodoma pateikiant nuomos sutartį).Mūsų paslauga

Tvarkome visus reikalus susijusius su darbuotojų darbo legalizavimu Lenkijoje, bet nedalyvaujame vizų gavimo procedūroje (vizos tvarkomos ne Lenkijoje o darbuotojo šalies Lenkijos konsulate, patogiausiai kreiptis į tarpininkus toje šalyje). Organizuojame taip pat visą personalo įdarbinimo procedūrą - tvarkome saugos kursus, reikalingų dokumentų vertimus, atstovaujame Jus visose įstaigose, bei per susijusių organų patikrinimus.

Ypač didelę patirtį ir galimybes turime su vilkikų vairuotojais. Tvarkome dokumentus, reikalingus legaliai įdarbinti Lenkijoje vairuotojus, ypač darbo sutartis, padedame sutvarkyti gydytojų tyrimus, 95 kodus bei Kelių inspekcijos išduodamus vairuotojų liudijimus. Mūsų papildoma paslauga - vairuotojų atlyginimų ir mokesčių optimizavimas (kuriame vidinę įmonės dokumentaciją - darbo sutartis, darbo reglamentus, atlyginimų mokėjimo reglamentus).