Finansinių ataskaitų teikimas Lenkijoje 2023 m.

Kiekvienais metais įmonės susiduria su iššūkiu parengti praėjusių finansinių metų finansines ataskaitas bei jas pateikti į Nacionalinį teismų registrą (KRS registras). Įmonės valdyba privalo pateikti įmonės finansinius duomenis pagal įstatymuose nurodytus principus. Pateikimas tai ne tik teisės aktų reikalavimų vykdymas – dokumentai reikalingi taip pat ir kitoms įstaigoms, įskaitant transporto inspekciją. Taigi, kaip teisingai pateikti 2022 m. finansinę atskaitomybę?

Iki kada turi būti parengta bei patvirtinta finansinė ataskaita?

Finansinė ataskaita turi būti parengta per tris mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Todėl, jei finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, ataskaita turi būti parengta ne vėliau kaip iki kovo 31 d. Iki šios datos įmonės valdybos nariai taip pat privalo pasirašyti finansinę ataskaitą elektroniniais parašais. Įstatymai įpareigoja paruošti finansinę ataskaitą .xml formate. Jei gavote ataskaitą .pdf formate, reiškia, jog ji yra tik susipažinimui.

Kas privalo pasirašyti finansinę ataskaitą?

Finansinę ataskaitą pasirašo asmuo, kuris paruošė dokumentą (dažniausiai buhalteris) bei įmonės valdyba. Jei valdybos struktūroje yra daugiau nei vienas narys, užtenka vieno valdybos nario parašo, likusieji gali pasirašyti pareiškimus patvirtininančius finansinę ataskaitą.

Kaikuriais atvejais geriau pasirašyti visiems valdybos nariams – ypač transporto įmonių valdybai, kadangi Lenkijos transporto inspekcija reikalauja finansinės ataskaitos .xml su visų valdybos narių parašais.

   Kaip pateikti finansines ataskaitas į KRS registrą?

   Kaip minėjome aukščiau, finansinės ataskaitos .xml turi būti atitinkamų asmenų pasirašytas iki kovo 31 d. Sekantis žingsnis – akcininkų susirinkimo patvirtinimas. Šis organas per 6 menėsius nuo balanso dienos privalo priimti sprendimą dėl finansinės ataskaitos patvritinimo bei pelno paskirstymo arba nuostolių padengimo būdo.

   Finansinės atskaitomybės dokumentai turi būti pateikti kompetentingam teismo registrui per 15 dienų nuo jų patvirtinimo. Galima tai padaryti tik elektroniniu būdu per specialią eKRS finansinių dokumentų sistemą. Dokumentų pateikimą patvirtina valdyba pagal priimtą įmonėje atstovavimo būdą.

   Sankcijos už nepateikimą

   Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikimas gali buti baudžiamas tarp kitko pinigine bauda, laisvės ribojimo bauda ar net įmonės likvidavimu ir išbraukimu iš KRS registro.

   Įmones, kurios nepateikia ataskaitos, KRS registras ragina pateikti ataskaitą per 7 dienas nuo pranešimo gavimo.

   Atsižvelgiant į tai, svarbu atsiminti apie finansinės ataskaitos pateikimą ir apie skirtus terminus:

   • Kovo 31 d. – finansinės ataskaitos parengimas bei pasirašymas;
   • Birželio 30 d. – finansinės ataskaitos patvirtinimas
   • 15 dienų nuo finansinės ataskaitos patvirtinimo – pateikimas į KRS registrą.
   Total
   0
   Shares
   Creative Commons licencija

   Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 3.0 licenciją (PL, LT). Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.

   Related Posts