SENT Lenkijoje – naujos atliekų rūšys nuo 2024 m.

2023 m. spalio 9 d. Lenkijos Finansų ministro potvarkiu įvedamas prekių (atliekų) katalogas, kurių vežimas stebimas SENT sistemoje. Nauji įstatymai susiję su atliekų, tarp kitko dažų, klijų, lakų, tirpiklių, vežimu. Potvarkio nuostatos įsigalios po 3 mėnesių nuo potvarkio paskelbimo dienos, ty. nuo 2024 m. sausio 12 d.

Sąraše naujos atliekų rūšys, kurioms taikoma SENT sistema

Atliekų (pvz. cheminės kilmės), ypač dažų, lakų, tirpiklių, klijų, išvertimo problema yra tiesiogiai susijusi su įvairių tarpininkų dalyvavimu atliekų tvarkymo procesuose. Šie subjektai siekia greito pelno – atliekų gamintojams siūlo mažas atliekų surinkimo kainas, be realaus atliekų tvarkymo (labai dažnai atliekos išverčiamos pažaidžiant taisykles, užkasamos ar deginamos).

Finansų ministro potvarkis numato 11 naujų atliekų rūšių, kurių vežimą reikia registruoti SENT registre.

Prekės, kurioms bus taikomas SENT, nurodytos 2020 m. sausio 2 d. klimato ministro potvarkio dėl atliekų katalogo priede.

08 01 11dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių, medžiagų, atliekos
08 01 13dažų ar lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
08 01 15vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
08 01 17dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
08 01 19vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
08 01 21dažų ar lako nuėmiklių atliekos
08 03 12dažų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
08 03 14dažų dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
08 04 09klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos
08 04 13vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų
08 04 15vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

Likusios SENT registracijos taisyklės lieka tokios pačios – pranešimų tvarkymas (siuntimas, keitimas, atnaujinimas) nesikeis.

Teisinis pagrindas:
  • 2017 m. kovo 9 d. krovininio kelių ir geležinkelių transporto ir prekybos šiluminiu kuru stebėjimo sistemos įstatymas (SENT)
  • Finansų ministro 2023 m. spalio 9 d. potvarkis, kuriuo keičiamas potvarkis dėl prekių, kurių vežimui taikoma krovininio kelių ir geležinkelių transporto ir prekybos šiluminiu kuru stebėjimo sistema
Total
0
Shares
Creative Commons licencija

Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 3.0 licenciją (PL, LT). Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.

Related Posts