Finansinių ataskaitų teikimas Lenkijoje (2024)

Kiekvienais metais įmonės susiduria su iššūkiu parengti praėjusių finansinių metų finansines ataskaitas bei jas pateikti į Nacionalinį teismų registrą (KRS). Įmonės valdyba privalo pateikti įmonės finansinius duomenis pagal įstatymuose nurodytus principus. Pateikimas tai ne tik teisės aktų reikalavimų vykdymas – dokumentai reikalingi taip pat ir kitoms įstaigoms, pvz. transporto inspekcijai ar bankams. Taigi, kaip teisingai pateikti įmonės finansinę atskaitomybę Lenkijoje?

Iki kada turi būti paruošta bei patvirtinta metinė finansinė ataskaita?

Finansinė ataskaita turi būti parengta per tris mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Todėl, jei finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, ataskaita turi būti parengta ne vėliau kaip iki kovo 31 d. Iki šios datos įmonės valdybos nariai taip pat privalo pasirašyti finansinę ataskaitą elektroniniais parašais. Įstatymai įpareigoja paruošti finansinę ataskaitą .xml formate. Jei iš savo buhalterijos gavote ataskaitą .pdf formate, reiškia, jog ji yra tik susipažinimui.

Kas privalo pasirašyti finansinę ataskaitą?

Finansinę ataskaitą pasirašo asmuo, kuris paruošė dokumentą (dažniausiai buhalteris) bei įmonės valdyba. Jei valdybos struktūroje yra daugiau nei vienas narys, ant pačios ataskaitos užtenka vieno valdybos nario parašo, bet tada likusieji turi pasirašyti pareiškimus patvirtininančius finansinę ataskaitą. Ataskaitos negali pasirašyti vien tik buhalteris.

Kaikuriais atvejais geriau pasirašyti visiems valdybos nariams – ypač transporto įmonių valdybai, kadangi pvz. Lenkijos transporto inspekcija reikalauja finansinės ataskaitos .xml su visų valdybos narių parašais.

Kaip pateikti finansines ataskaitas į KRS registrą?

Kaip minėjome aukščiau, .xml formato finansinės ataskaitos turi būti atitinkamų asmenų pasirašytas iki kovo 31 d. Sekantis žingsnis – ataskaitos patvirtinimas akcininkų susirinkimo. Šis organas per 6 menėsius nuo balanso datos privalo priimti sprendimą dėl finansinės ataskaitos patvritinimo bei pelno paskirstymo arba nuostolių padengimo būdo.

Finansinės atskaitomybės dokumentai turi būti pateikti jūsų įmonę aptarnaujančiam teismo registrui per 15 dienų nuo jų patvirtinimo. Galima tai padaryti tik elektroniniu būdu per specialią eKRS finansinių dokumentų sistemą. Dokumentų pateikimą patvirtina valdyba pagal priimtą įmonėje atstovavimo būdą arba prokuristas (jei yra). Pažymėtina, jog buhalteris negali pateikti ir patvirtinti finansinių ataskaitų pateikimo, nebent jis yra advokatas, teisės patarėjas ar mokesčių patarėjas.

Sankcijos už nepateikimą

Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikimas gali buti baudžiamas tarp kitko pinigine bauda, laisvės ribojimu ar net įmonės likvidavimu ir išbraukimu iš KRS registro.

Įmonės, kurios nepateikia finansinių ataskaitų, dažnai gauna dar vieną šansą - KRS registras siunčia raginimą pateikti ataskaitą ir duoda 7 dienų nuo pranešimo gavimo terminą.

Atsižvelgiant į tai, svarbu atsiminti apie finansinės ataskaitos pateikimą ir apie skirtus terminus:

  • kovo 31 d. – finansinės ataskaitos parengimas bei pasirašymas;
  • birželio 30 d. – finansinės ataskaitos patvirtinimas
  • 15 dienų nuo finansinės ataskaitos patvirtinimo – pateikimas į KRS registrą.
CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 4.0 DEED licenciją. Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.