Kaip pasirašinėti lenkiškus dokumentus

Su praktika pastebėjome, kad Lietuviams, kurie vykdo verslą Lenkijoje labai daug nesusipratimų kyla pasirašant lenkiškus dokumentus. O neteisingai pasirašytas dokumentas paskui prailgina visus procesus. Nors daugelį dokumentų galima pasirašyti ir elektroniniu būdu, tai vis dar pasitaiko kada reikia pasirašyti ranka. Žemiau aiškiname kaip pasirašinėti ir nepadaryti klaidos.

Kaip lenkai supranta parašą

Parašas tai lenkiškai "podpis". Lenkijos teisės aktai neapibrėžia žodžio "podpis" reikšmės. Dėl to ta reikšmė interpretuojama pagal žodyno definiciją, kaip grafinis ženklas susijęs su asmens pavardę. Yra kelios išimtys, kurios nurodomos atskiruose teisės aktuose, pvz. pasirašant vekselį privaloma pasirašyti rašant ne mažiau nei visą savo pavardę, bet visur kitur teoriškai turėtų užtekti pasirašyti naudojantis aukščiau nurodytą definiciją.

Dėja, praktika rodo kitaip. Kiekviena institucija gali prašyti pasirašinėti pagal jos nustatytus reikalavimus - galima su ja kovoti, arba pasirašyti kaip reikalauja. Mes siūlome antrą variantą ir žemiau nurodome kaip pasirašinėti, kad nekiltų problemų. Patariame visada pasirašinėti ne juodu tušinuku.

Podpis / podpis nieczytelny

Kaip anksčiau minėjome - "podpis" reiškia parašas. "Podpis nieczytelny" (skaityti: podpys nečitelni) reiškia neįskaitomas parašas. Jei prašoma taip pasirašyti - pasirašyk savo parašu, pavyzdys:

Trumpo parašo pavyzdys

Trumpo parašo "podpis" pavyzdys

Podpis czytelny

"Podpis czytelny" (skaityti: podpys čitelni) galima išversti "įskaitomas parašas". Taip pat gali būti parašyta "czytelny podpis", "czytelny podpis przedsiębiorcy" (verslininko įskatomas parašas), arba "czytelny podpis (...)" (kito nurodyto atstovo įskaitomas parašas). Įskaitomas parašas reiškia, kad reikalaujama pasirašyti pilnu vardu ir pavarde, mažomis, rašytinėmis raidėmis. Pavyzdys kaip pasirašyti:

Įskaitomo "czytelny podpis" parašo pavyzdys

Įskaitomo "czytelny podpis" parašo pavyzdys

Kaip negalima pasirašyti, kai prašoma pasirašyti "czytelny podpis"

Blogo "podpis czytelny" parašo pavyzdys nr. 1
Blogo "podpis czytelny" parašo pavyzdys nr. 2
Blogo "podpis czytelny" parašo pavyzdys nr. 3

Podpis i pieczęć

Jei atstovauji savo įmonę, labai dažnai pasitaiko reikalavimas pasirašyti ir užantspauduoti savo asmeniniu antspaudu.

  • "Pieczęć" / "pieczątka" - (skaityti: piečenc / piečontka) reiškia antspaudas.
  • "Pieczęć imienna" - reiškia asmeninis antspaudas (su asmens vardu, pavarde ir pareigomis).
  • "Pieczęć firmowa" - reiškia įmonės antspaudas.

Pastaba

Parašas su savo asmeniniu antspaudu dažnai akceptuojamas kaip "czytelny podpis", bet yra institucijų (ar situacijų), kurios tokios versijos neakceptuoja. Jei nežinai ar konkreti įstaiga akceptuos parašą su antspaudu kaip "czytelny podpis" - pasirašyk įskaitomai, kaip nurodyta aukščiau.

Parašo su antspaudu pavyzdys

Parašo su antspaudu pavyzdys

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 4.0 DEED licenciją. Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.