Kiekviena transporto įmonė privalo turėti parkingą trečdaliui vilkikų

Taip kaip rašemė 2022 metų pradžioje, sugrįžta transporto bazės reikalavimo klausimas. Implementuojant “Mobilumo paketo” įstatymus, Lenkija savo vidiniuose įstatymuose numatė reikalavimą kiekvienai transporto įmonei turėti parkavimo vietų skaičių, kuris sudarys 1/3 turimų licencijų (transporto priemonių) skaičiaus.

Transporto bazės reikalavimas

Pagal Lenkijos Respublikos Kelių transporto įstatymą (5 str. 2b, 2c p.), kiekviena transporto įmonė privalo turėti transporto bazę Lenkijos teritorijoje, ty. vietą, kuri pritaikyta organizuotam ir nuolatiniam transporto veiklos vykdymui. Kad įgyvendinti reikalavimą, reikia turėti transporto bazę:

  • kurios dydis yra pritaikytas nors trečdaliui vežėjo naudojamų licencijų (transporto priemonių) skaičiaus. Vežėjas gali turėti daugiau nei vieną bazę, tada skaičiuojamas bendras visų bazių dydis,
  • kurioje yra nors vienas iš šių elementų: stovėjimo vieta; krovinių pakrovimo, iškrovimo, jungimo vieta; automobilių taisymo arba aptarnavimo vieta;
  • kurios naudojimas nepažeidžia kitų teisės aktų reikalavimų (ty. sklypas turi būti atitinkamai pritaikytas pagal statybinės teisės reikalavimus, sklypo turi turėti atitinkamą įregistruotą paskirtį itt.)

Transporto inspekcijos informavimo reikalavimas

Lenkijos Generaline kelių transporto inspekcija pranešime nr. 81/2022 paskelbė reikalavimą pranešti apie visas turimas transporto bazes. Įmonės turi laiko apie tai pranešti iki 2023 m. sausio 15 d.:

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 4.0 DEED licenciją. Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.