Lenkija planuoja mažinti GPM iš 17% iki 12%

Lenkijos Finansų ministerija 2022 m. kovo 24 dieną paskelbė planuojamus pakeitimus mokestinėje sistemoje, kurie turi įsigalioti jau nuo šių metų liepos 1 d.

GPM (PIT) tarifo numažinimas

Finansų ministerija siūlo numažinti GPM (PIT) tarifą iš 17% iki 12% visų pirma asmenims, kurie atsiskaito pagal progresiją (ty. pagrindinai etatiniems darbuotojams).

Primename, kad nuo 2022 metų pradžios Lenkija pakėlė pirmą progresijos ribą iš 85 528 zl iki 120 000 zl bruto (metinių pajamų). Tai reiškia, kad nuo liepos 1 d. pajamos iki 120 000 zl bruto bus apmokestinamos 12% GPM, o viskas virš šios sumos kaip anksčiau – 32% GPM. Išlieka taip pat 0% GPM asmenims iki 26 metų amžiaus.

Vidurinės klasės lengvatos panaikinimas

Kitas iš planuojamų pakeitimų tai galiojančios nuo 2022 m. sausio 1 d. “vidurinės klasės” lengvatos panaikinimas. Sprendimas panaikinti šią lengvatą galėjo būti įtakotas dideliu nepasitenkinimu pačių darbuotojų ir verslo (komplikuotos sistemos nesupratimas), bei įmonių tvarkančių buhalterinę apskaitą ir netgi pačių mokesčių inspekcijų darbuotojų (ženklus skaičiavimo apsunkinimas ir sukomplikavimas).

Lengvata šiuo metu yra taikoma asmenims uždirbantiems nuo 5701 iki 11141 zl bruto ir skaičiuojama komplikuota formule. Po šios lengvatos panaikinimo ir GPM numažinimo iki 12% rezultate didžiojoje daugumoje atvejų darbuotojų atlyginimas bus didesnis, o jeigu ir ne, tai darbuotojas atsiskaitant už 2022 metus galės pasirinkti ir dabar galiojančią sistemą, jeigu ji duos jam palankesnį rezultatą.

Sveikatos įmoka

Naujame projekte numatoma, kad sveikatos įmoka (kurios tarifas yra 9%) asmenims vykdantiems individualią veiklą ir kurie neatsiskaito pagal progresiją, galės būti traktuojama kaip mokestinė sanauda, iki tam tikrų limitų.

Konsultacijos

Nuo 2022 m. kovo 24 d. iki 2022 m. balandžio 2 d. planuojamos konsultacijos su pakviestomis darbdavių ir darbuotojų organizacijomis.

Naujos lengvatos sumažins valstybinį biudžetą per apie 15 mld zlotų (3,3 mld eurų).

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 4.0 DEED licenciją. Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.