Lenkijoje keičiasi vairuotojų atlyginimų skaičiavimas – mažėja mokesčiai

2023 m. rugpjūčio 2 d. Lenkijos prezidentas pasirašė kelių transporto vairuotojų komandiravimo įstatymą. Įstatymas įsigalios po 14 dienų nuo jo paskelbimo Įstatymų leidinyje, ty. 2023 m. rugpjūčio 19 d. Įstatymai buvo sukurti dėl mobilumo paketo sąlygų įgyvendinimo, ty. visų pirma bus taikomi vežėjams su buveine kitoje šalyje, kurie laikinai komandiruoja darbuotoją – vairuotoją dirbti į Lenkiją, bet atsirado ten ir pakeitimai taikomi lenkiškoms įmonėms.

Suvienodintos “virtualių dienpinigių” normos

Nuo mobilumo paketo įsigaliojimo (2022-02-02) Lenkiškos įmonės savo tolimųjų reisų vairuotojams negali mokėti dienpinigių. Vietoje to gali analogiška dienpinigių suma mažinti apmokestinamąją atlyginimo dalį. Iki šiol virtualūs dienpinigiai skaičiuojami buvo pagal nustatytas kitais įstatymais normas, skirtingas kiekvienai šaliai.

Dabar Lenkija priėmė įstatymą pagal kurį suvienodino šias normas:

  • Norma mažinanti apmokestinamąją atlyginimo bazę Sodrai (ZUS): 60 eur kiekvienoje šalyje (buvo pvz. 49 eur Vokietijoje, 39 eur Lietuvoje, 48 eur Belgijoje, 55 eur Prancūzijoje)
  • Norma mažinanti apmokestinamąją atlyginimo bazę GPM (PIT): 20 eur kiekvienoje šalyje (buvo 30% virtualių dienpinigių normos, pvz. 14,7 eur Vokietijoje itt.)

Šis pakeitimas efektyviai sumažins įmonių mokestinę naštą. Pasak Lenkijos vyriausybės papildomai tai supaprastins administracinį darbą apskaičiuojant valstybei priklausančius mokesčius ir užtikrins geresnį mėnesinio atlyginimo nuspėjamumą. Tai taip pat suteiks galimybę tiksliau planuoti darbo vietos kaštus.

Pakeitimai taikomi jau rugpjūčio atlyginimams

Dėl to, kad įstatymai įsigalioja jau rugpjūčio 19 d., Lenkijos vežėjai privalo užtikrinti, kad atsiskaitymai su Sodra (ZUS) ir mokesčių inspekcija dėl vairuotojų darbo užmokesčio už rugpjūčio mėnesį būtų vykdomi pagal naujas sąlygas, vadovaujantis pakeistais įstatymais (ty. Vairuotojų darbo laiko įstatymu ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu).

Kiti pakeitimai

Kitas teigiamas sprendimas tai galimybė iš mokesčių (Sodra – ZUS ir GPM) apskaičiavimo pagrindo atskaičiuoti vairuotojui sumokėtas kompensacijas už:

  • nakvynę ne transporto priemonėje (reguliarus kassavaitinis poilsis) ir už sutrumpintą kassavaitinį poilsį,
  • važiavimą į tarptautinio vežimo kelių transportu pradžios vietą naudojant ne darbdavio transporto priemonę,
  • darbdavio nurodytas ar pripažintas būtinomis bei dokumentais pagrįstas išlaidas pagal pagrįstus poreikius, kurių suma neviršija vairuotojo faktiškai patirtų ir dokumentais patvirtintų išlaidų sumos,
  • sanitarinių įrenginių naudojimą, nustatomą pagal vidutinę nedokumentuotą tokių paslaugų kainą.

Darbdavio draudimas dirbti kitoje transporto įmonėje

Nauji įstatymai suteikia teisę darbdaviui uždrausti vairuotojui būti darbo santykiuose su kitu darbdaviu arba tuo pačiu metu būti teisiniuose santykiuose su kitu darbdaviu, jei tai pateisinama kelių transporto sauga arba būtinybe laikytis socialinių taisyklių kelių transporto srityje.

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 4.0 DEED licenciją. Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.