Mobilumo paketas: Lenkija keis savo įstatymus dėl vairuotojų atlyginimų

“Mobilumo paketo” įstatymai įsigalioja 2022 m. vasario 02 d. – kiekvienam jau aišku, kad šie įstatymai stipriai įtakos tarptautinių vežėjų verslą. Bet Lenkija vis dar nepriėmė galutinių sprendimų dėl to kaip vidiniai įstatymai bus pritaikyti prie EB reglamentų – nuo galutinio vidinių įstatymų skambėsio priklausys kaip tai paveiks verslo ekonominę situaciją.

Pažymime, kad žemiau analizuojame Lenkijos įstatymų projektus – galutinis įstatymų skambesys gali keistis – sekite mus, jeigu norite žinoti aktualijas. Projekto būseną galima taip pat stebėti čia.

Planuojami pakeitimai – atlyginimai

Vairuotojų atlyginimų skaičiavimas skirsis priklausomai nuo to kokios rūšies pervežimas bus vykdomas – vairuotojams bus arba nebus taikomi komandiravimo įstatymų reikalavimai.

Dvišaliai pervežimai (bilateral) ir tranzitas

Dvišaliams pervežimams bei tranzitui nebus taikomi komandiravimo įstatymai. Šiam momentui atrodo, jog Lenkijos įstatymai šioje apimtyje nesikeis, bei prie tokių pervežimų nebus papildomų reikalavimų susijusių su užsienio atlyginimais. Laukiamos dar tikslios pervežimų, kuriems nebus taikomi užsienio atlyginimai, definicijos (galimi papildomi reikalavimai), bet šiam momentui:

 • tranzitas – pravažiavimas pro šalį be pasikrovimo arba išsikrovimo;
 • dvišalis pervežimas – tarptautinis pervežimas iš buveinės šalies arba į buveinės šalį plius ne daugiau nei du papildomi pasikrovimai / išsikrovimai.

Cross trade ir kabotažas

Vairuotojams vykdantiems cross trade (tarp ne buveinės šalių) pervežimus ir kabotažus bus taikomi komandiravimo direktyvos reikalavimai, ty. reiks jiems mokėti atlyginimus tokius, kokius gauna vairuotojai šalyje, kurioje vykdomas pervežimas.

Atlyginimai prie cross trade ir kabotažo

Šiuo metu vairuotojų atlyginimai Lenkijoje susideda iš: darbo sutartyje numatyto atlyginimo, komandiruotpinigių (dienpinigiu ir nakvynpinigių), priedų (už viršvalandžius, naktinį darbą, budėjimus), užsienio minimalių atlyginimų (kuriuos galima sudenginėti dienpinigiais).

Nuo vasario mobilumo paketas privers vežėjus mokėti vairuotojams ne minimalius o vidutinius (arba “sektorinius”) kitų šalių atlyginimus, bei nebus galima sudenginėti jų komandiruotpinigias. Tai labai ženkliai pakels vairuotojų atlyginimą bruto – dėl to Lenkijoje siūlomas naujų įstatymų projektas, pagal kurį:

 • nebus prievolės mokėti vairuotojams komandiruotpinigių (kad nereiktų mokėti labai didėlių apmokestinamų atlyginimų ir dar papildomai komandiruotpinigių),
 • darbdavys galės numažinti apmokestinamąją atlyginimo sumą (tokiu būdu mokesčiai nebus mokami nuo pilnos bruto sumos).

Atlyginimo apmokestinimo mažinimas

Situacijoje, kurioje vairuotojas visą mėnesį vykdo cross trade ir kabotažo pervežimus, jo atlyginimas bruto skaičiuosis pagal užsienio valandines normas. Jeigu tai būtų pvz. apie 14 eurų / valandą, tai už visą mėnesį vairuotojui priklausytų apie 11 000 PLN bruto apmokestinamo atlyginimo. Įstatymų projekte numatytas apmokestinto atlyginimo mažinimo mechanizmas. Mokesčių skaičiavimo tikslui darbdavys turės teisę nustatyti apmokestinamąją atlyginimo dalį:

 • socialinių įmokų skaičiavimui – galima bus išskačiuoti iš atlyginimo 100% komandiruotpinigių suskaičiuotų už tą laikotarpį;
 • gyventojų pajamų mokesčių (PIT) skaičiavimui – galima bus išskačiuoti iš atlyginimo 30% komandiruotpinigių suskaičiuotų už tą laikotarpį.

Suma gauta po išskaičiavimo negalės būti mažesnė nei vidutinis Lenkijos atlyginimas – 2022 m. prognozė: apie 5 900 PLN brutto.

Toks skaičiavimo būdas reiškia, kad nors komandiruotpinigių mokėti nereiks, tai apsimokės juos skaičiuoti kad mažinti mokestinę naštą. Prognozuojama, kad naudojant tokį skaičiavimo mechanizmą, bendra vairuotojo darbo vietos kaina kils nuo 10 iki 25% lyginant su tuo, kas egzistuoja dabar.

Ką dar įtakos pakeltos atlyginimų sumos:

 • kasmetinės atostogos – skaičiuojamos pagal pilną bruto atlyginimą (iš paskutinių 3 mėnesių); patartina išmokėti / išnaudoti visas susikaupusias atostogas prieš įstatymų pasikeitimą,
 • ligos išmoka – skaičiuojama nuo atlyginimo apmokestinamosios dalies (ty. ne mažiau nei vidutinis Lenkijos atlyginimas, vidurkis iš paskutinių 12 mėnesių),
 • budėjimai (pasiruošimo laikotarpis, poilsiai darbo valandomis) – nebus galima įtraukti į miinimalų atlyginimą.

Atlyginimų išmokėjimo terminai:

 • atlyginimo pagal darbo sutartį išmokėjimas – iki 10 sekančio mėnesio dienos;
 • užsienio atlyginimų išmokėjimas – iki paskutinės sekančio mėnesio dienos;
 • mokesčių sumokėjimas – iki 15 dienos mėnesio sekančio po atlyginimo išmokėjimo;

Kiti pasikeitimai

IMI sistema

Startuos bendra informacinė sistema IMI (Internal Market Information System). Sistema bus suvienodinta visoms šalims ir bus skirta pranešimų apie darbuotojų iškomandiravimą pateikimui, bet per šią sistema galės vykti ir užsienio įstaigų patikrinimai (ty. informacija apie įmonės patikrinimą atsiras sistemoje, į ją reiks kelti visus dokumentus ir per ją komunikuoti su kontroliuojančia istaiga).

Šalies pakeitimo įrašinėjimas

Nuo vasario 2 d. kiekvienas vairuotojas po valstybinės sienos kirtimo privalės sustoti artimiausioje galimoje vietoje ir įrašyti į tachografą šalies simbolį. Informacija apie sienų kirtimą palengvins kontroliuojančioms įstaigoms nustatyti tikslų darbo laiką ir tuo pačiu suskaičiuoti atitinkamą atlyginimą. Svarbu atsiminti, kad vairuotojų tachografo kortelė atsimena tik 112 paskutinių šalių kirtimo įrašų – ty. kad neprarasti duomenų gali tekti nuskaitinėti korteles dažniau nei kas 28 dienas. Numatoma bauda Lenkijoje už šalies kodo neįvedimą – 100 PLN.

Transporto bazės reikalavimas

Siūlomas eksploatacijos bazės definicijos pakeitimas – tokia bazė tai turėtų būti vieta, kuri pritaikyta organizuotam ir nuolatiniam transporto veiklos vykdymui:

 • kurios dydis yra pritaikytas nors trečdaliui vežėjo naudojamų transporto priemonių skaičiaus (jeigu vežėjas turi daugiau nei vieną bazę, tada skaičiuojamas bendras visų bazių dydis),
 • kurioje yra nors vienas iš šių elementų: stovėjimo vieta; krovinių pakrovimo, iškrovimo, jungimo vieta; automobilių taisymo arba aptarnavimo vieta;
 • kurios naudojimas nepažeidžia kitų teisės aktų reikalavimų (ty. sklypas turi būti atitinkamai pritaikytas pagal statybinės teisės reikalavimus, sklypo turi turėti atitinkamą įregistruotą paskirtį itt.)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 4.0 DEED licenciją. Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.