Nuo 2022 paprastesnės „estiško” pelno mokesčio pritaikymo sąlygos

Nuo 2021 metų lenkiškos įmonės (juridiniai subjektai) gali pasirinkti „estišką” pelno mokesčio (CIT) modelį, ty. mokėti pelno mokestį tik tada, kai bus išmokami dividendai. Dėja, reikalavimų šiuo modeliu pasinaudoti iš pradžių buvo tiek daug, kad visoje Lenkijoje tik 337 įmonės nusprendė jį pasirinkti (dėl to rašome „estiškas” kabutėse :))

Paprastėja nuo 2022 m.

2022 m. sausio 1 d. Lenkijoje įsigalios naujos Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo nuostatos, susijusios su anksčiau įvestu „estišku” pelno mokesčio modeliu. Sąlygų bus žymiai mažiau, bet vis dar tai nėra taip paprasta – neužtenka tik nemokėti dividendų, kad nemokėti pelno mokesčio. Apie tai truputį žemiau.

Kas tai yra „estiškas” CIT Lenkijoje

Įmonė kuri pasirinks „estišką” CIT neturės prievolės:

  • vykdyti mokestinės atskaitomybės
  • nustatyti sąnaudas mažinančias mokestinį pelną
  • skaičiuoti mokestinę amortizaciją

Pelno mokesčio avansai nebus mokami kas mėnesį – bus mokami tik dividendų išmokėjimo metu.

Papildomai, išmokant dividendus, efektyvus apmokestinimas bus mažesnis nei naudojant įprasta CIT modelį:

Įmonė esanti „mažu mokesčių mokėtoju” (pasiekianti iki 2 mln eur / metus apyvartos):
– kartu efektyvus įmonės ir akcininko apmokestinimas 20% (vs. 26,29% įprastai)

Įmonė nesanti „mažu mokesčių mokėtoju” (apyvarta virš 2 mln eur / metus)
– kartu efektyvus įmonės ir akcininko apmokestinimas 25% (vs. 34,39%)

Pritaikymo sąlygos

“Estišką” pelno mokesčio modelį galima pritaikyti juridiniems subjektams (sp. z o.o., S.A., sp. k., S.K.A, P.S.A), su šiomis sąlygomis:

  1. Pajamos gaunamos iš palūkanų, paskolų, lizingo įmokų, garantijų, autorinių teisių, finansinių instrumentų pardavimo, sandorių su susijusiais subjektais sudaro ne daugiau nei 50% visų bendrovės pajamų.
  2. Įmonėje dirba: pagal darbo sutartį nors 3 darbuotojus per 300 dienų / finansinius metus (arba 82% dienų kai finansiniai metai ilgesni nei kalendiriniai metai); arba pagal kitokias įdarbinimo formas, su sąlyga, kad atlyginimams skiriama ne mažiau nei 3 Lenkijos vidutiniai atlyginimai, nuo kurių mokamos ZUS (soc. draudimo) įmokos bei GPM.
  3. Bendrovės akcininkai yra tik fiziniai asmenys.
  4. Bendrovė neturi akcijų kitose bendrovėse, nedalyvauja investiciniuose fonduose.
  5. Pasirenkant “estišką” CIT neruošia finansiniu ataskaitų pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) – už metus, kuriais taikomas “estiškas” CIT.

Laiko apsispręsti dėl 2022 m. liko nedaug

Jeigu apsisprendėte, kad tokios sąlygos Jūsų įmonei tinkamos – apie norą pasirinkti “estišką” CIT reikia pranešti savo mokesčių inspekcijai ne vėliau nei iki metų, kuriais norite naudoti šį modelį, pirmo mėnesio pabaigos (norite pradėti taikyti nuo 2022 – pranešti reikia iki 2022 m. sausio pabaigos).

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 4.0 DEED licenciją. Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.