SENT Lenkijoje – naujos atliekų rūšys nuo 2024 m.

2023 m. spalio 9 d. Lenkijos Finansų ministro potvarkiu įvedamas prekių (atliekų) katalogas, kurių vežimas stebimas SENT sistemoje. Nauji įstatymai susiję su atliekų, tarp kitko dažų, klijų, lakų, tirpiklių, vežimu. Potvarkio nuostatos įsigalios po 3 mėnesių nuo potvarkio paskelbimo dienos, ty. nuo 2024 m. sausio 12 d.

SENT atliekos

Sąraše naujos atliekų rūšys, kurioms taikoma SENT sistema

Atliekų (pvz. cheminės kilmės), ypač dažų, lakų, tirpiklių, klijų, išvertimo problema yra tiesiogiai susijusi su įvairių tarpininkų dalyvavimu atliekų tvarkymo procesuose. Šie subjektai siekia greito pelno – atliekų gamintojams siūlo mažas atliekų surinkimo kainas, be realaus atliekų tvarkymo (labai dažnai atliekos išverčiamos pažaidžiant taisykles, užkasamos ar deginamos).

Finansų ministro potvarkis numato 11 naujų atliekų rūšių, kurių vežimą reikia registruoti SENT registre.

Prekės, kurioms bus taikomas SENT, nurodytos 2020 m. sausio 2 d. klimato ministro potvarkio dėl atliekų katalogo priede.

Lentelė:

Naujos atliekos privalomos SENT

Kodas

Aprašymas

08 01 11

dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių, medžiagų, atliekos

08 01 13

dažų ar lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 01 15

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 01 17

dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 01 19

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 01 21

dažų ar lako nuėmiklių atliekos

08 03 12

dažų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

08 03 14

dažų dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

08 04 09

klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

08 04 13

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 04 15

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

Likusios SENT registracijos taisyklės lieka tokios pačios – pranešimų tvarkymas (siuntimas, keitimas, atnaujinimas) nesikeis.

Teisinis pagrindas:

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 4.0 DEED licenciją. Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.