Sp. z o.o. vadovų įdarbinimo būdai ir atlyginimas

Lenkiškos sp. z o.o. bendrovės (UAB atitikmuo) vadovaujančiu organu yra valdyba (lenk. zarząd). Nėra direktoriaus (ar vadovo - vienasmenio valdymo organo) atitikmens, bet praktiškai vienintelį sp. z o.o. valdybos narį galima prilyginti UAB vadovui (direktoriui).

Šiame straipsnyje nurodysime kokiais teisiniais pagrindais valdybos nariai gali atlikti savo pareigas ir kaip gali atrodyti jiems mokamas atlyginimas bei jo apmokestinimas.

Lenkijoje nėra vienasmenio vadovo (direktoriaus) organo

Lenkiškoje sp. z o.o. nenumatytas vienasmenis valdymo organas. Jo vietoje bendrovės akcininkai privalo sudaryti valdybą ir paskirti bent vieną valdybos narį. Valdybos narių gali būti ir daugiau, bei jų atstovavimo teisės gali būti skirtingos.

Sąlygos susijusios su valdyba

Pagal Lenkijos akcinių bendrovių kodeksą (KSH), valdyba tai sp. z o.o. bendrovės organas, kurio tikslas yra atstovauti bendrovei ir tvarkyti jos reikalus (pvz. prisiimti įsipareigojimus, pasirašyti sutartis ir spręsti dėl kasdienės įmonės veiklos). Valdybą sudaro vienas arba daugiau valdybos narių. Valdybos narius skiria bei atšaukia akcininkų susirinkimas (nebent įstatuose numatyta kitaip). Valdybos nariais gali būti ir bendrovės akcininkai.

Valdybos narių atstovavimo teisės

Steigiant bendrovę, jos akcininkai gali nustatyti valdybos atstovavimo sąlygas ir teises. Kai valdybą sudaro vienas narys - jis gali vienasmeniškai atstovauti bendrovei. Kai valdybos narių yra daugiau, jiems taip pat galima numatyti vienasmenio atstovavimo sąlygą, arba aproboti ją pvz. reikalaujant atstovauti (bei pasirašyti) visada dviems valdybos nariams kartu. Nustatant šias sąlygas yra tam tikras lankstumas, bet per komplikuotos sąlygos gali būti neįregistruotos į KRS registrą (ir tuo pačiu nepaviešintos teisingai).

Sekanti iš sąlygų gali apriboti sudaromų sandorių vertę - akcininkai gali numatyti sandorio limitą, virš kurio sandorio sudarymas reikalaus atskiro akcininkų sutikimo.

Mažose įmonėse lanksčiausia yra vienasmenio atstovavimo, be jokių sandorio limitų sąlyga, bet didesnėse patartina būtų įsivesti atitinkamas nuostatas įstatuose, o papildomai dar ir sudaryti valdybos darbo tvarkos taisykles.

Valdybos narių atsakomybė

Pagrindinis skirtumas tarp akcininkų ir valdybos narių yra toks, jog akcininkai neatsako už įmonės įsipareigojimus (jeigu sumokėjo įstatinio kapitalo įnašą), o valdybos nariai gali už įmonės įsipareigojimus atsakyti solidariai, visu savo privačiu turtu.

Pagal akcinių bendrovių įstatymo (KSH) 299 § valdybos nariai atsako už įmonės įsipareigojimus, kai skolų nepavyks įšieškoti iš įmonės turto. Šioje situacijoje valdybos nariai gali išvengti atsakomybės, jeigu laiku pateiks prašymą iškelti bankroto bylą arba tuo metu bus pradėtas restruktūrizavimo procesas bei keliais kitais įstatymuose numatytais atvejais.

Koks tai laikas? Tai yra 30 dienų nuo objektyvaus įmonės nemokumo (negalėjimo vykdyti savo įsipareigojimų). Įmonės nemokumas tai dažniausiai momentas, kai įmonė vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus daugiau nei 3 mėnesius. Priimama taip pat, kad įmonė yra nemoki ir tada, kai jos piniginiai įsipareigojimai viršyja jos turtą ir ši situacija trunka ilgiau nei 24 mėnesius.

Kokiais teisiniais pagrindais savo pareigas atlieka valdyba

Akcininkų paskyrimas, kadencija, kadencijos trukmė, darbo sutartis, kontrakty menedzerskie

Apmokestinimas

Vienintelio akcininko ir valdybos nario idarbinimas.

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 4.0 DEED licenciją. Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.