Užsieniečių įdarbinimo procedūrų liberalizavimas jau 2022 m. pradžioje

Lenkijos Seimas 2021 m. lapkričio 17 d. priėmė įstatymo dėl užsieniečių (Ustawa o cudzoziemcach) novelizaciją. Dėl vis augančio darbo jėgos poreikio naujuose įstatymuose atsiras sprendimai, kurie palengvins trečiųjų piliečių įdarbinimo procedūras.

Iškvietimai

Iki šiol “iškvietimai” (lenk. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy) išduodami 6 šalių piliečiams (Rusija, Ukraina, Baltarusija, Gruzija, Armėnija, Moldavija), o darbas su iškvietimu limituojamas iki 6 mėnesių per metus. Pagal naują įstatymą laiko limitas bus prailgintas iki 24 mėnesių o šalių katalogas apims ir kitas šalis. Nereiks taip pat po iškvietimo pasibaigimo laukti 6 mėnesius kad gauti naują iškvietimą – galima bus jį pratęsti iškart.

Įmonės taip pat turės daugiau laiko informuoti Darbo biržą apie darbuotojo įdarbinimą – dabar informuoti reikia tą pačią dieną, o planuojama prailginti tą terminą iki 7 dienų.

Laikinas leidimas dirbti ir gyventi

Didelis supaprastinimas ruošiamas taip pat ir laikino leidimo dirbti ir gyventi procedūroje – nereiks kaip dabar pateikinėti gyvenamosios vietos adreso (nereiks teikti būsto nuomos sutarčių / nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų), o taip pat nereiks įrodinėti stabilaus ir reguliaraus pajamų šaltinio – bus reikalavimas gauti atlyginimą ne mažesnį nei Lenkijoje galiojantis minimalus atlyginimas.

Naujas įstatymas sutrumpina įstaigoms maksimalų prašymų nagrinėjimo laiką – iki šiol tai buvo 90 dienų, dabar planuojama 60 dienų. Šis terminas skaičiuojamas nuo komplektiško prašymo arba visų trūkumų pateikimo.

Leidimo išdavimo procedūra turi būti dalinai skaitmenizuojama, dėl ko tikimąsi paprastesnio ir greitesnio prašymų realizavimo.

Kada įsigalios įstatymai

Nėra tiksliai aišku kada įstatymai įsigalios, dabar Seimo priimta novelizacija bus nukreipta balsuoti Senatui. Įstatymo projekto įsigaliojimas turėtų įvykti per 14 dienų nuo jo paskelbimo oficialiame žiniaraštyje. Realus terminas tai 2022 m. 1 ketvirtis.

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 4.0 DEED licenciją. Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.