Valdybos narių atlyginimo apmokestinimas Lenkijoje nuo 2022 m.

Nuo 2022 m. Lenkijoje įsigalioja viena iš pastaruoju laiku didžiausių mokestinių reformų, vadinama “Polski Ład”. Vienas iš pakeitimų tai valdybos narių ir prokuristų, veikiančių pagal akcininkų paskyrimą, atlyginimo apmokestinimo pakeitimas.

Kaip buvo iki šiol

Valdybos nariai bei prokuristai atliekantys savo funkciją pagal paskyrimą gali gauti atlyginimą už savo funkcijos vykdymą. Toks atlyginimas skiriamas akcininkų arba valdybos sprendimu (priklausomai ar atlyginimas skiriamas valdybos nariui ar prokuristui). Pastaba – nemaišyti atlyginimo pagal paskyrimą su atlyginimu pagal darbo sutartį.

Iki šiol (ir iki 2021 m. pabaigos) toks atlyginimas apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu (PIT), bet neapmokestinamas jokiomis papildomomis socialinėmis įmokomis. Mokesčio tarifai priklauso pagrindinai nuo valdybos nario rezidentūros:

Lenkijos rezidentams

Lenkijos rezidentams taikomos šios sąlygos:

  • pajamos iki 85 528 PLN bruto / metus – 17% PIT (GPM);
  • pajamų dalis virš 85 528 PLN bruto / metus – 32% PIT (GPM)
  • pajamų dalis virš 1 mln PLN bruto / metus – papildomi 4%

Ne Lenkijos rezidentams

Ne Lenkijos rezidentams taikomos sąlygos pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį sudaryta tarp Lenkijos ir valdybos nario rezidentūros šalies.

  • Lietuva: nepriklausomai nuo pajamų dydžio bendrovė skaičiuoja ir sumoka Lenkijoje 20% PIT (GPM), o Lietuvoje šios pajamos sumuojamos su kitomis pajamomis ir papildomi mokesčiai (jeigu tokie yra) mokami Lietuvoje.

Nuo 2022 m. – privalomas sveikatos draudimas

Naujuose įstatymuose nesikeičia aukščiau nurodytos sąlygos (ty. PIT (GPM) bus mokamas kaip nurodyta aukščiau), bet atsiranda papildoma prievolė mokėti sveikatos įmoką. Įmokos dydis – 9% nuo pajamų.

Valdybos nariams (ar prokuristams), kurie yra drausti socialiniu draudimu kitoje ES / EEE šalyje, arba šalyje, su kuria Lenkija sudarė susitarimą dėl socialinio draudimo (pvz. JAV, Kanada, Australija) nebus taikoma sveikatos įmoka.

Įrodymui kad valdybos narys (prokuristas) yra draustas kitoje šalyje reikės turėti aktualią A1 formą, išduotą tos šalies socialinio draudimo įstaigos.

Įstatymų pasekmės

Šių pasikeitimų pasekmėje valdybos narių – Lenkijos rezidentų atlyginimas apmokestinimas išaugs vidutiniškai nuo apie 32% iki 41%, o ne Lenkijos rezidentams, kurie negalės įrodyti, kad yra drausti kitoje šalyje nuo 20% iki 29%.

Valdybos nariams / prokuristams vykdantiems savo funkciją pagal paskyrima, kurie išvis negaus atlyginimo nebus taikoma sveikatos draudimo įmoka.

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 4.0 DEED licenciją. Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.