Lenkija paskelbė vairuotojų komandiravimo sąlygas vežėjams iš užsienio

2023 m. rugpjūčio 2 d. Lenkijos prezidentas pasirašė kelių transporto vairuotojų komandiravimo įstatymą. Įstatymas įsigalios po 14 dienų nuo jo paskelbimo Įstatymų leidinyje, ty. 2023 m. rugpjūčio 19 d. Įstatymai buvo sukurti dėl mobilumo paketo sąlygų įgyvendinimo, ty. visų pirma bus taikomi vežėjams su buveine kitoje šalyje, kurie laikinai komandiruoja darbuotoją – vairuotoją dirbti į Lenkiją.

Komandiravimo taisyklės

Naujas įstatymas įgyvendina “mobilumo paketo” ES reglamentus ir, be kita ko, apibrėžia vairuotojų komandiravimo Lenkijos teritorijoje taisykles, įstatymų apie vairuotojų komandiravimą laikymosi kontroliavimo taisykles ir informavimo prievoles, susijusias su vairuotojų komandiravimu į Lenkijos teritoriją. Įstatymas taip pat nurodo, kada vairuotojo siuntimas į Lenkijos teritoriją nėra laikomas kaip komandiravimas bei kokiose aplinkybėse šis įstatymas nebus taikomas. Įstatymo tikslas – apsaugoti Lenkijos kelių transporto rinką nuo nesąžiningos kitų valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių vežėjų konkurencijos.

Pagrindinė vežėjo, kuris komandiruoja savo vairuotoją į Lenkijos teritoriją, pareiga bus (jei tai yra vežėjas iš kitos valstybės narės) ne vėliau kaip prieš komandiravimo pradžią pranešti apie komandiruojamą vairuotoją atitinkamoms įstaigoms naudojant specialią sistemą (IMI – Internal Market Information System) ir užtikrinti, kad vairuotojas komandiravimo metu turėtų tam tikrus dokumentus popierine ar elektronine forma. Tai leis kontrolės metu patikrinti, ar laikomąsi reikalavimų.

Vežėjas iš trečiosios šalies, ty. Europos Sąjungai nepriklausančios šalies, privalės tiesiogiai pranešti apie komandiruojamą vairuotoją Valstybinei darbo inspekcijai ir pateikti vairuotojui popierinį komandiravimo patvirtinimą, kurį jis privalo turėti su savimi bei pateikti inspektoriams kontrolės kelyje metu.

Vairuotojų komandiravimo kontrolė

Įstatymas apibrėžia inspekcijų bendradarbiavimą informacijos, susijusios su kelių transporto vairuotojų komandiravimu į Lenkijos teritoriją, teikimo srityje. Vairuotojų komandiravimo kontrolės sistema apims kelių kontrolę – atliks Kelių transporto inspekcijos inspektoriai ir komandiravimo legalumo ir įdarbinimo sąlygų kontrolę – atliks Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai.

Kiti pakeitimai

Be naujų nuostatų dėl vairuotojų komandiravimo į Lenkiją, įstatymas numato kelis naujus sprendimus atskiruose teisės aktuose.

Tarp jų svarbiausias – Vairuotojų darbo laiko įstatyme įtvirtintos supaprastintos tarptautinio kelių transporto vairuotojų socialinio draudimo įmokų ir jų pajamų mokesčio avanso apskaičiavimo taisyklės. Įstatymuose numatytas atskaitymo dydis – 60 eurų (ZUS – Sodra) ir 20 eurų (GPM) už kiekvieną vairuotojo buvimo užsienyje dieną. Iki šiol dydis buvo priklausomas nuo šalies, kurioje vairuotojas buvo, ir nuo jo buvimo toje šalyje laiko.

Apie šiuos ir kitus sprendimus taikomus Lenkijoje registruotiems vežėjams daugiau informacijų rasite šiame straipsnyje.

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 4.0 DEED licenciją. Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.