Mokesčiai Lenkijoje (2024)

Surinkome pagrindinę mokestinę informaciją norintiems pradėti verslą Lenkijoje. Nurodome kaip apmokestinama yra "sp. z o.o." bendrovė (UAB atitikmuo), bei kokie mokesčiai gali būti susiję su įmonės vadovais ar darbuotojais.

Pelno mokestis (CIT)

Pelno mokestis (Corporate Income Tax), lenkiškai "podatek dochodowy". Taikomas visiems juridiniems asmenims (pvz. sp. z o.o. (UAB), S.A. (AB) ir pan.), bet netaikomas individualioms veikloms, civilinėms bendrovėms ir kitoms formoms (joms taikomi kitaip apskaičiuojami pelno / pajamų / apyvartiniai mokesčiai).

Lentelė:

Pelno mokesčio (CIT) dydžiai Lenkijoje

Mokestis

Tarifas

Standartinis pelno mokestis (CIT)

19%

Lengvatinis pelno mokestis (CIT)

9% (mažoms įmonėms - kurių metinė apyvarta yra mažesnė nei 2 mln eurų)

Pelno mokestis (CIT), nuo reinvestuoto / nepadalinto pelno (Lenkijoje vadinamas "estišku CIT")

0% (užpildžius papildomas sąlygas)

Dividendų mokestis

Dividendų mokesčiu apmokestinama akcininkams išmokama bendrovės pelno dalis. Pelną akcininkui galima išmokėti po finansinių metų uždarymo, arba bet kuriuo metu avansu, jeigu įmonė turi pakankamai lėšų.

Lentelė:

Dividendų mokesčio dydžiai Lenkijoje

Mokestis

Tarifas

Dividendo mokestis Lenkijos rezidentui

19%

Dividendo mokestis Lietuvos rezidentui

15%

Dividendo mokestis kitų šalių rezidentui

Nustatomas pagal Lenkijos ir kitos šalies dvigubo apmokestinimo vengimo sutarties nuostatas

Išmokėto pelno pilnas apmokestinimas, jeigu naudojamas 0% pelno mokesčio modelis

apie 20% (kai įmonė maža - nesiekia 2 mln eurų metinės apyvartos)

Išmokėto pelno pilnas apmokestinimas, jeigu naudojamas 0% pelno mokesčio modelis

apie 25% (kai įmonė siekia ir viršyja 2 mln eurų metinės apyvartos)

PVM mokestis

Pridėtinės vertės mokestis, lenkiškai VAT, arba "podatek od towarów i usług". Lenkijoje egzistuoja skirtingi tarifai, skirtingoms prekėms. Daugiau apie tarifų nustatymą, bei apie PVM registracijos prievolę galima rasti mūsų straipsnyje apie PVM tarifus.

Lentelė:

PVM mokesčio dydžiai Lenkijoje

Tarifas

Aprašymas

23%

Pagrindinis PVM tarifas

8%

Taikoma prekėms ir paslaugoms, išvardytoms PVM įstatymo 3 priede, įskaitant didelę dalį maisto produktų, vandenį, knygas, laikraščius, tam tikrus poligrafijos pramonės gaminius, žemę sodui, statybos, renovacijos paslaugas, keleivių pervežimą, kirpyklų paslaugas bei daugelį kitų prekių ir paslaugų

5%

Taikoma 10 priede išvardytoms prekėms, įskaitant daugelį maisto produktų (mėsa, žuvys, daržovės, vaisiai, sėklos itt.), kūdikių čiulptukus, tam tikrus kompiuterių atminties įrenginius

7%

Taikoma tam tikrai žemės ūkio veiklai

4%

Taikoma taksi veiklai

0%

Taikoma ES tiekimams Bendrijos viduje, eksportui, prekėms, išvardytoms PVM įstatymo 8 priede, ir konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 83 straipsnio 1 dalyje.

Socialinės įmokos vieninteliam sp. z o.o. akcininkui

Fizinis asmuo, esantis vieninteliu sp. z o.o. akcininku yra traktuojamas ZUS (lenk. Sodros) kaip asmuo vykdantis individualią veiklą. Tokiam asmeniui taikomos yra privalomosios socialinio draudimo įmokos. Ne Lenkijos rezidentas gali išvengti šių įmokų, jeigu turi socialinę apsaugą kitoje ES šalyje (privalo pateikti Lenkijos ZUSui toje šalyje gautą A1 pažymą). Įmokų galima išvengti aišku ir tada, kai akcininkų bus daugiau nei vienas, arba kai vieninteliu akcininku bus juridinis asmuo.

Lentelė:

Vienintelio akcininko ZUS įmokų dydžiai Lenkijoje

Mokestis

Mokesčio dydis

Standartinė ZUS įmoka

1 485,31 PLN / mėn. (socialinės įmokos) +

699,11 PLN / mėn. (sveikatos įmoka) +

146,69 PLN / mėn. (ligos draudimas, neprivalomas)

= 2 184,42 PLN (508 EUR) / mėn.

(arba 2 331,11 PLN (542 EUR) / mėn.)

Lengvatinė ZUS įmoka

0 PLN (jeigu akcininkas turi socialinę apsauga savo šalyje ir pateiks A1 pažymą)

Valdybos narių atlyginimo apmokestinimas

Lenkiškai sp. z o.o. bendrovei atstovauja valdyba (nėra direktoriaus organo). Valdybą sudaro vienas arba daugiau valdybos narių. Valdybos nariai gali vykdyti savo pareigas civilinio / akcinių bendrovių kodekso (pvz. akcininkų paskyrimas, civilins kontraktas) arba darbo kodekso pagrindu (darbo sutartis).

Jeigu valdybos narys vykdo pareigas pagal civilinio kodekso sutartį / paskyrimą, jo atlyginimo (bei ir atsakomybių) nustatymas yra labai lankstus (nėra darbo kodekso taikomų ribų). Atlyginimas gali priklausyti vien tik nuo rezultato, gali būti išmokamas bet kada sutartu metu, tam tikrą laiką valdyba gali vykdyti savo funkciją neatlygintinai. Papildomai, atlyginimas veikiant pagal akcininkų paskyrimą bus apmokestinamas tik GPM (PIT) mokesčiu (be socialinių įmokų).

Jeigu valdybos narys bus įdarbintas pagal darbo sutartį, bendrai kalbant jo atlyginimas bei ir atsakomybės bus nustatomos kaip ir kitiems įmonės darbuotojams.

Vienodi samdymo ir atlyginimo mokėjimo variantai taikomi ir prokuristams (kodeksiniems įmonės atstovams).

Lentelė:

Valdybos narių apmokestinimas Lenkijoje

Atlyginimo rūšis

Mokesčiai

Atlyginimas pagal paskyrimą (mokamas Lenkijos rezidentui)

12% / 32% - GPM (pagal pasiekiamas pajamas) +

9% - sveikatos įmoka +

0% - kitų socialinių įmokų

= 21% / 41% mokesčių

Atlyginimas pagal paskyrimą (mokamas Lietuvos rezidentui)

20% - GPM (PIT) (mokestį moka lenkiška įmonė, Lenkijoje gautas pajamas reikia deklaruoti savo rezidavimo šalyje) +

0% - sveikatos bei kitų socialinių įmokų

= 20% mokesčių

Minimalaus atlyginimo apmokestinimas

Darbuotojams įdarbintiems pagal darbo sutartį (arba kitas sutarčių rūšis, kurioms gali būti taikomos apmokestinimas toks pat kaip darbo sutarčiai) reikia mokėti atlyginimą ne mažesnį nei minimalus. Minimalus atlyginimas Lenkijoje keičiasi 1 arba 2 kartus per metus, jo dydis nustatomos Ministrų tarybos įsakymu.

Galutinis apmokestinimas gali priklausyti nuo faktorių kaip darbuotojo amžius (iki 26 metų GPM yra 0%), ar kitų mažiau įtakojančių lengvatų. Žemiau nurodyti paskaičiavimai nurodyti be pritaikytų išskirtinių lengvatų, bet su pritaikytu NPD (dažniausiai pasitaikantis atvejis).

Lentelė:

Minimalaus atlyginimo apmokestinimas Lenkijoje (nuo 2024-01-01)

Atlyginimo elementas

Suma

Minimalus atlyginimas (bruto) nuo 2024-01-01

4 242,00 PLN (986 EUR) / mėn.

Minimalus atlyginimas (į rankas) nuo 2024-01-01

3 221,98 PLN (749 EUR) / mėn.

Pilna darbo vietos kaina ("super bruto") nuo 2024-01-01

5 110,76 PLN (1189 EUR) / mėn.

Mokesčiai (GPM, visos soc. įmokos)

1 888,78 PLN (439 EUR) / mėn.

NPD - neapmokestinamasis pajamų dydis

30 000,00 PLN (6977 EUR) / metus

Lentelė:

Minimalaus atlyginimo apmokestinimas Lenkijoje (nuo 2024-07-01)

Atlyginimo elementas

Suma

Minimalus atlyginimas (bruto) nuo 2024-07-01

4 300,00 PLN (1000 EUR) / mėn.

Minimalus atlyginimas (į rankas) nuo 2024-07-01

3 261,53 PLN (758 EUR) / mėn.

Pilna darbo vietos kaina ("super bruto") nuo 2024-07-01

5 180,64 PLN (1205 EUR) / mėn.

Mokesčiai (GPM, visos soc. įmokos)

1 919,11 PLN (446 EUR) / mėn.

NPD - neapmokestinamasis pajamų dydis

30 000,00 PLN (6977 EUR) / metus

Mokestinės lengvatos, atskaitos verslui

Verslui nėra taikomų didelių mokestinių lengvatų. Reikia atsiminti, jog tam tikras verslas gali pasinaudoti 0% pelno mokesčio modeliu, arba lengvatiniu 9% pelno mokesčiu.

Įmanoma yra gauti individualias pelno mokesčio lengvatas investuojant laisvosiose ekonomikos zonose. Investicijų bei lengvatų dydžiai priklauso nuo konkretaus regiono, bei jo situacijos (pvz. nedarbo lygis). Investicijų lygiai dažniausiai prasideda nuo 1-2 mln eurų.

PVM atskaita automobiliams Lenkijoje

Įmonės kurios naudoja automobilius gali atsiskaityti be jokių papildomų sąlygų 50% PVM sumos (nepriklausomai nuo automobilio vertės). Įmanoma taip pat atsiskaityti ir 100% PVM, bet tik tada, kai mašina yra naudojama vien tik įmonės tikslams (reikia vesti visų nuvažiuotų kilometrų ataskaitą).

Kiti mokesčiai

Įmonės vykdančios verslą Lenkijoje gali susitikti su kitais papildomais mokesčiais, kurie priklauso nuo turimo turto, vykdomos ekonominės veiklos ar vykdomų sandorių.

Lentelė:

Kiti mokesčiai Lenkijoje

Mokestis

Mokesčio dydis

Nekilnojamojo turto mokestis

Mokestis nustatomas savivaldybių / gminų mastu. Priklauso nuo pastato / sklypo paskirties, regiono ir kitų faktorių.

Verslo paskirties pastatas Varšuvoje (33,10 PLN / m2 / metus),

Verslo paskirties sklypas Varšuvoje (1,34 PLN / m2 / metus),

Transporto priemonės savininko mokestis

Mokestis nustatomas savivaldybių / gminų mastu. Priklauso nuo transporto priemonės rūšies ir techninių parametrų.

Dviašis balninis vilkikas su pneumatine pakaba: nuo 1 456,27 iki 3 897,01 PLN (nuo 339 iki 906 EUR) / metus

Akcizas automobiliams

Registruojant atsivežtą iš užsienio automobilį mokama:

3,1% akcizo (kai variklio talpa iki 2000 cm3)

18,6% akcizo (kai variklio talpa yra 2000 cm3 arba daugiau)

Akcizas sunkiasvoriam transportui

0% akcizo

PCC mokestis (taikomas tam tikriems civilinio kodekso sandoriams)

0,5% - įstatinio kapitalo suformavimui / kėlimui

1% - akcijų pirkimo-pardavimo sandoriui

2% - paskolos sutarties tarp įmonės ir nesusijusio asmens sandoriui

2% - NT, lengvojo automobilio pirkimo pardavimo tarp fizinių asmenų sandoriui

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Jei nenurodyta kitaip - Savesta.eu tekstai platinami pagal CC BY-NC-ND 4.0 DEED licenciją. Platinamas turinys negali būti vertinamas kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija.